Tjänster

Vi har verktygen, kunskapen och erfarenheten som krävs för er anslutning, och vi är med er hela vägen! Vi ansluter människor till internet oavsett önskan om ett naturnära liv eller stadens puls.

Borrmaskin som borras under marken för att lägga fiber

TOTALENTREPRENAD

Det här är hjärtat i Network Solutions, byggnationer från början till slut. Vi projekterar, bereder samt hanterar alla tillstånd och avtal för att sedan påbörja det grova arbetet, oavsett om det gäller el, VA eller fiber. Vår kompletta maskinpark att vi kan arbeta i alla markförhållanden och med hjälp av våra styrda borrar och blåsutrustningar kommer allt snabbt på plats.
När allt arbete är utfört tar inmätarna över och ser till så att dokumentationen är komplett. Sista steget är slutbesiktning – och sedan lämnar vi över ännu ett projekt till nöjda ledningsägare!  

Kille lägger fibernät med hjälp av en maskin

Kabelförläggning

Vi utför alla typer av uppdrag till ledningsägare inom både fiber, el och vatten/avlopp. Tack vare vår stora maskinpark kan vi schakta i alla markförhållanden och ta oss under hinder med våra styrda borrar. 

Kille förbereder sig på att gå ut i fältet

FIBERTEKNik

Våra tekniker gör allt ifrån att bygga noder till att installera hemma hos privatpersoner och företag. Vi har ett komplett team med mångårig erfarenhet som ser till så att arbetet utförs enligt beställarens förväntningar och kundernas önskemål. Utöver nybyggnationer reparerar och underhåller vi även näten åt våra beställare.

Kille som ritar på datorn med hjälp av CAD hur fibernätet ska ligga

Projektering

Våra projektörer utför projekteringar av alla typer av ledningsnät. Vi ritar upp näten i AutoCad och söker alla tillstånd som behövs. När arbetet är utfört mäter vi in ledningsnäten och till varje projekt förs noggrann dokumentation som lämnas till beställaren vid projektets slut eller enligt överenskommelse.

Tjej som mäter i skogen

Geodetisk mätning

Vi utför precisionsmätning med GPS, både i våra egna entreprenader men vi hyr också ut tjänsten till nätägare och andra aktörer.  Vi mäter in ledningar, kan söka fram olika typer av ledningar och ta fram vilket djup olika ledningar ligger på (exempelvis el, tele och fiber). I svåra terränger, t.ex. i områden med mycket skog, eller på andra platser där den vanliga utrustningen inte får tillräcklig signal använder vi oss av en totalstation. Resultatet av inmätningarna dokumenteras i CAD av våra projektledare, och blir underlag för bland annat slutdokumentation i projekten.

Borrmaskin som borras under marken för att lägga fiber

Schaktfria metoder

Vi har en heltäckande lösning för att kunna förlägga el, VA, gas och fiber i områden där det inte är optimalt att schakta på traditionellt sätt. Vi använder i dagsläget två olika typer av borriggar: hammarborr samt styrbar borr. Därför kan vi på ett smidigt sätt ta oss under hinder som t.ex järnvägar, vattendrag och trafikerade vägar.

Kille installerar mikrorör

Relining/subkanalisering

Vi har lång erfarenhet av att återanvända gammal kanalisation genom att installera mikrorör och kablar med antingen luft eller vatten. Genom att använda vattenassisterad blåsning kan du få högre tryck vilket gör det möjligt att installera flera rör samtidigt. Detta är ett mycket effektivt sätt att använda även när man installerar mikrorör där kabel redan är installerad i kanalisationen.